योजना

ठीबक व तुषार सिंचन –  (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत)  /   (पोकरा अंतर्गत)

ट्रॅक्टर व इतर औजारे-  (उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी मोहीम SMAM अंतर्गत  )  /  रा फ अ अंतर्गत

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना  

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी  प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत  फळबाग लागवड 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवड 

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 

शेतीशाळा

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (सेंद्रिय शेती)

नवीन विहीर (पोकरा अंतर्गत)  / राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

मागेल त्याला शेततळे  /  शेततळे (पोकरा अंतर्गत)

सामुदायिक शेततळे (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत)  /   सामुदायिक शेततळे (पोकरा अंतर्गत)

शेततळे अस्तरीकरण (रा फ अ  अंतर्गत )   /    शेततळे अस्तरीकरण (पोकरा अंतर्गत)

पंप संच व पाईप लाईन साठी अनुदान   /   पंप संच व पाईप (पोकरा अंतर्गत)

रेशीम उद्योग (रेशीम संचालनालय मार्फत योजना )  /  रेशीम उद्योग (पोकरा अंतर्गत)

मधुमक्षिका पालन (रा. फ. अ. अंतर्गत)  /  मधुमक्षिका पालन (पोकरा अंतर्गत)

अळिंबी उत्पादन प्रकल्प (रा फ अ अंतर्गत)

हरितगृह (रा फ अ अंतर्गत)   / हरितगृह (पोकरा अंतर्गत)

शेडनेट (रा फ अ अंतर्गत) / शेडनेट हाऊस (पोकरा अंतर्गत)

मिनी दाल मिल

बीज प्रक्रिया युनिट (रा अ सु अ कडधान्य अंतर्गत)

गोदाम बांधकाम (रा अ सु अ कडधान्य अंतर्गत)

शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट यांना प्रकल्प उभारणी साठी मिळणारे अर्थसहाय्य (पोकरा अंतर्गत)

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना- खरीप २०१९   /   रब्बी २०१९ 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

आत्मा अंतर्गत बचत गटांची नोंदणी

जिल्हा अंतर्गत अभ्यास दौरा

राज्यांतर्गत अभ्यास दौरे (आत्मा अंतर्गत)

आंतर राज्य अभ्यास दौरे (आत्मा अंतर्गत)

कृषि व संलग्न क्षेत्राची प्रात्यक्षिके (आत्मा अंतर्गत)

जिल्हांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण (आत्मा अंतर्गत)

राज्यांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण (आत्मा अंतर्गत)

आंतरराज्य शेतकरी प्रशिक्षण (आत्मा अंतर्गत)

मिनी राईस मिल

एकात्मिक किड / रोग व्यवस्थापन

हरितगृहामधील लागवड साहित्य  / हरितगृह व शेडनेट मध्ये भाजीपाला व फुले लागवड (पोकरा अंतर्गत)

संकलन प्रतवारी व पॅकिंग केंद्र (राफअ अंतर्गत)

स्थायी / फिरते विक्री केंद्र (रा फ अ अंतर्गत)

वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार (रा फ अ अंतर्गत)

अपनी मंडी / ग्रामीण बाजार (रा फ अ अंतर्गत)

रायपनिंग चेंबर (रा फ अ  अंतर्गत)

प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (रा फ अ अंतर्गत)

शीतवाहन (रा फ अ  अंतर्गत)

नवीन तंत्रज्ञान राबविणे व शितसाखळी आधुनिकीकरण (रा फ अ अंतर्गत)

शीतगृह (नवीन, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण) (रा फ अ अंतर्गत)

 पूर्वशीतकरण केंद्र (रा फ अ अंतर्गत) – स्थायी  /  फिरते

एकात्मिक अन्नद्रव व्यवस्थापन

शीत खोली (स्टेजिंग) (रा फ अ अंतर्गत)

एकात्मिक पॅक हाऊस (रा फ अ अंतर्गत)

जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन (रा फ अ अंतर्गत)

प्लॅस्टिक मल्चिंग (रा फ अ अंतर्गत)

कांदा चाळ (रा फ अ अंतर्गत)

प्लॅस्टिक टनेल (रा फ अ अंतर्गत)

हळद रोपवाटिका स्थापन करणे (रा फ अ अंतर्गत)

पक्षी रोधक / गारपीट रोधक जाळी (रा फ अ अंतर्गत)

पॅक हाऊस (रा फ अ अंतर्गत)

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा)

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत समाविष्ट गावांची यादी 

विहीर पुनर्भरण (पोकरा अंतर्गत)

गांडूळ खत /नाडेप / सेंद्रिय निविष्ठा उप्तादन युनिट (पोकरा अंतर्गत)

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन (पोकरा अंतर्गत)

परसबागेतील कुक्कुटपालन (पोकरा अंतर्गत)

बंदिस्त शेळीपालन (पोकारा अंतर्गत)

वृक्ष लागवड (वनशेती) (पोकरा अंतर्गत) / राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत 

खाजगी रोपवाटिका परवाना

बियाणे खते कीटकनाशके विक्री परवाने 

पिकांवरील किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प

जैविक उत्पादने 

शेतकरी मासिक 

माती नमुने तपासणी

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना 

फेरोमोन ट्रॅप 

फवारणी करणेसाठी संरक्षक किट

कृषी विषयक पुरस्कार

गट शेती 

आत्मा 

परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती)

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – गळीत धान्य व तेलताड

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – कडधान्य

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- पौष्टीक तृणधान्य 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -कापूस

सूक्ष्म सिंचन संच वितरक नोंदणी (PMKSY)

कृषी निविष्ठा विक्रेते यांचे साठी पदविका अभ्यासक्रम (DAESI)

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे 

पीक कापणी प्रयोग मार्गदर्शिका